Hazır Formlar

Formlar

- DOÇENTLİK JÜRİ TESPİT FORMU

- Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu (PBYS Ayna Modülünden doldurulacak)

- (Akademik) Hususi(Yeşil) Damgalı Pasaport Talep Formu (PBYS Ayna Modülünden doldurulacak)

- (İdari) Hususi(Yeşil) Damgalı Pasaport Talep Formu (PBYS Ayna Modülünden doldurulacak)

- Birimlerin Kadro Talep Listesi Formu (Yeni)

-E-İmza Formu

-Nüfus Cüzdanı Talep Formu (Yeni)

- Rektör Adayı Bilgi Formu

- Rektör Adayı Özgeçmiş Formatı

- Yurt Dışına Gönderilen Kamu Personeline Mahsus Yüklenme Senedi ve Muteber İmzalı Müteselsil Kefalet Senedi

- Profesörler İçin Bilgi Derleme Formu

4-B Sözleşmeli Personel Başvuru Formu

- Jüri Üyeliği Beyan Formu

- Doçentlik Sınav Jüri Üyeliği Ücret Formu

- Arşiv Araştırması Formu

- Yağmacı/Korsan Yayınlar Beyannamesi

- Öğretim Üyeliği Yükselme Örnek Başvuru Dilekçesi

- İstifa Dilekçesi Örneği

- Personel Bilgi Formu (Yeni)

Akademik Değerlendirme Ve Yükseltilme Puanlama Formları
Örnek Özgeçmiş Formu
Tablo 1 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı Puanlama Formu
Tablo 2 Sağlık, Fen Bilimleri, Matematik, Mesleki ve Teknik Eğitim Temel Alanları Puanlama Formu

Tablo 3 İlahiyat, Hukuk ve Filoloji Temel Alanı Puanlama Formu

Tablo 4 Güzel Sanatlar Temel Alanı Puanlama Formu

Tablo 5 Mühendislik Temel Alanı Puanlama Formu

Tablo 6 Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Puanlama Formu

 

Görevlendirmelerle ilgili formlar :

- Geçici Görevlendirme Formu (Akademik)

- Geçici Görevlendirme Formu (İdari)

- Yönetim Kurulu Karar örneği

- 2547 Sayılı Kanunun 38'inci maddesi gereğince görevlendirme formu

- MARMARA ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE-YÜKSEOKUL-ENSTİTÜ DERS YÜKÜ FORMU

- Doktora listeleri için doldurulacak form

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANLARI İÇİN ÖN DEĞERLENDİRME VE NİHAİ DEĞERLENDİRME FORMLARI

FORM 1-Meslek Yüksekokulları Dışındaki Türkçe Programlarda Görev Alacak Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları İçin
FORM 2-Yabancı Dilde Eğitim veren bölümler ile zorunlu yabancı dil dersini verecek Öğretim Görevlileri için
FORM 3-Meslek Yüksekokullarının Türkçe Programlarında Görev Alacak Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları İçin
FORM 4- Araştırma Üniversitelerinde Öncelikli Alanlara Atanacak Araştırma Görevlileri İçin

 

 

DİSİPLİN VE CEZA SORUŞTURMASI FORMLARI

Ceza Soruşturmalarında İlk Soruşturma Raporu Örneği
Ceza Soruşturmalarında Sanıklar İçin Davetiye Örneği
Ceza Soruşturmasında (İlk Soruşturmada) Savunma Tutanağı Örneği
Ceza Soruşturmasında İlk Soruşturmacı Görevlendirme Yazısı Örnegi
Disiplin Soruşturmalarında Ek Süre Talebi Dilekçe Örneği
Disiplin Soruşturması Rapor Örneği (Akademik Personel)
Disiplin Soruşturması Rapor Örneği (İdari Personel)
Disiplin Soruşturması Görevlendirme Yazısı Örneği (Akademik Personel)
Disiplin Soruşturması Görevlendirme Yazısı Örneği (İdari Personel)
Disiplin Soruşturmasında Sanıklar İçin Savunma Tutanağı Örneği
Disiplin Soruşturmasında Sanıklar İçin Davetiye Yazısı Örneği
Tanıklar İçin Davetiye Örneği
Tanıklar İçin İfade Tutanağı

 

ATAMALARDA İSTENİLEN BELGELER

 - 2547 Sayılı Kanunun 31. ve 33. Maddeleri Uyarınca Atananlardan İstenilen Belgeler

- Kurumumuza Nakil Talebinde Bulunacak İDari Personel İçin Personel Durum Bildirim Formu

- MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜT ANALİZİ ÇALIŞMASI FORMU

- BYS Kullanıcı Formu

- Personel İhtiyaç Cetveli Formu

- Kadro Talep Formu

- Giyim Yardımı Formu

- Marmara Üniversitesi İdari Yöneticilerine Ait Bilgi Formu(Akademisyenler İçin)

- Yöneticiler İçin İmza Sirküsü Formu

İZİN FORMLARI

Memur İzin Formu

Daire Başkanı ve Birim Yönetici İzin Formu

Şube Müdürü Yıllık İzin Formu

İşçi İzin Formu

Sağlık İzin Formu1

Sağlık İzin Formu2

Yurtdışı İzin Formu

-Aday Memurlar Staj Değerlendirme Belgesi

-Profesörler İçin Bilgi Derleme Formu

HİZMET BELGESİ (İlgili Formlara Personel BYS Üzerinden Ulaşılabilir.)

 - İLİŞİK KESME BELGESİ (REKTÖRLÜK PERSONELİ İÇİN)

 - İLİŞİK KESME BELGESİ(BİRİM PERSONELİ İÇİN)

- MAL BİLDİRİMİ FORMU

- PERSONEL BİLGİ FORMU

- PERSONEL NAKİL BİLDİRİMİ

- SİCİL FORMU  

- STAJ DEĞERLENDİRME BELGESİ

- TEDAVİ YARDIMI BEYANNAMESİ

- FONKSİYON ENVANTER FORMU

- ENVANTER TABLOLARI

- HİZMETİNE İHTİYAÇ DUYULAN KAMU PERSONELİ SEVK TEHİRİ TEKLİF FORMU

 

ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞTİRİLEN ADAYLAR İLE İLGİLİ FORMLAR

Üniversitemize yerleştirilen adayların başvuru formunu doldurarak aşağıda belirtilen evraklar ile birlikte Göztepe Kampüsü Personel Daire Başkanlığı İdari Personel Ofisine bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru formu için tıklayınız.

-Yerleştirme Belgesi

-Kimlik Fotokopisi

-Diploma Fotokopisi (Noter Onaylı veya e-devletten alınan karekodulu öğrenim belgesi)

-İkametgah (e-devletten alınabilir)

-6 adet fotoğraf

-Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-devletten alınabilir)

-Sabıka kaydı (e-devletten alınabilir)

-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl sağlığı bulunmadığını gösteren sağlık raporu

 


Bu sayfa Personel Daire Başkanlığı tarafından en son 02.02.2023 09:39:14 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM