Forms

Forms

- Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu (PBYS Ayna Modülünden doldurulacak)

- (Akademik) Hususi(Yeşil) Damgalı Pasaport Talep Formu (PBYS Ayna Modülünden doldurulacak)

- (İdari) Hususi(Yeşil) Damgalı Pasaport Talep Formu (PBYS Ayna Modülünden doldurulacak)

- Birimlerin Kadro Talep Listesi Formu (Yeni)

-E-İmza Formu

-Nüfus Cüzdanı Talep Formu (Yeni)

- Rektör Adayı Bilgi Formu

- Rektör Adayı Özgeçmiş Formatı

- Yurt Dışına Gönderilen Kamu Personeline Mahsus Yüklenme Senedi ve Muteber İmzalı Müteselsil Kefalet Senedi

- Profesörler İçin Bilgi Derleme Formu

4-B Sözleşmeli Personel Başvuru Formu

- Jüri Üyeliği Beyan Formu

- Doçentlik Sınav Jüri Üyeliği Ücret Formu

- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu

 

Görevlendirmelerle ilgili formlar :

- Geçici Görevlendirme Formu (Akademik)

- Geçici Görevlendirme Formu (İdari)

- Yönetim Kurulu Karar örneği

- 2547 Sayılı Kanunun 38'inci maddesi gereğince görevlendirme formu

 

- MARMARA ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE-YÜKSEOKUL-ENSTİTÜ DERS YÜKÜ FORMU

 

- Doktora listeleri için doldurulacak form

 

DİSİPLİN VE CEZA SORUŞTURMASI FORMLARI

Ceza Soruşturmalarında İlk Soruşturma Raporu Örneği

Ceza Soruşturmalarında Sanıklar İçin Davetiye Örneği

Ceza Soruşturmasında (İlk Soruşturmada) Savunma Tutanağı Örneği

Tanıklar İçin Davetiye Örneği

Tanıklar İçin İfade Tutanağı

Disiplin Cezalarında Soruşturma Raporu Örneği

Disiplin Soruşturmalarında Ek Süre Talebi Dilekçe Örneği

Disiplin Soruşturmasında Sanıklar İçin Davetiye Yazısı Örneği

Disiplin Soruşturmasında Savunma Tutanağı Örneği

 

SENDİKA FORMLARI

-Kurum İdari Kurulu 2012/1. ve 2. Dönemi Toplantı ve Karar Tutanağı (04.03.2013 tarihli)

-Sendika Yönetmeliği

-Sendika Üyelik Formu

-Sendika Üyelikten Çekilme Formu (EK-3)

-Sendika Üyeliğinden Çekilme Dışındaki Diğer Nedenlerle Ayrılmalar ve İş Yeri Değişikliği Bildirim Formu (EK-4)

Görev Yeri Farklı Olan Öğretim Elemanları Formu

 

ATAMALARDA İSTENİLEN BELGELER

 - 2547 Sayılı Kanunun 31. ve 33. Maddeleri Uyarınca Atananlardan İstenilen Belgeler

 

 

- Kurumumuza Nakil Talebinde Bulunacak İDari Personel İçin Personel Durum Bildirim Formu

- MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜT ANALİZİ ÇALIŞMASI FORMU

- BYS Kullanıcı Formu

- Personel İhtiyaç Cetveli Formu

- Kadro Talep Formu

- Giyim Yardımı Formu

- Marmara Üniversitesi İdari Yöneticilerine Ait Bilgi Formu(Akademisyenler İçin)

- Yöneticiler İçin İmza Sirküsü Formu

 

İZİN FORMLARI

Memur İzin Formu

Daire Başkanı ve Birim Yönetici İzin Formu

Şube Müdürü Yıllık İzin Formu

İşçi İzin Formu

Sağlık İzin Formu1

Sağlık İzin Formu2

Günlük İzin Formu

Yurtdışı İzin Formu

-Aday Memurlar Staj Değerlendirme Belgesi

-Profesörler İçin Bilgi Derleme Formu

 

HİZMET BELGESİ (İlgili Formlara Personel BYS Üzerinden Ulaşılabilir.)

 - İLİŞİK KESME BELGESİ (REKTÖRLÜK PERSONELİ İÇİN)

 - İLİŞİK KESME BELGESİ(BİRİM PERSONELİ İÇİN)

- MAL BİLDİRİMİ FORMU

- PERSONEL BİLGİ FORMU

- PERSONEL NAKİL BİLDİRİMİ

- SİCİL FORMU  

- STAJ DEĞERLENDİRME BELGESİ

- TEDAVİ YARDIMI BEYANNAMESİ

- ÖĞRETİM ELEMANI SONUÇ FORMU(Fakülte - Yüksekokul İçin)

- ÖĞRETİM ELEMANI SONUÇ FORMU(Meslek Yüksekokulu İçin)

- ÖĞRETİM ELEMANI ALIMI ÖN DEĞERLENDİRME FORMU (FAKÜLTE-YÜKSEKOKUL İÇİN)

- ÖĞRETİM ELEMANI ALIMI ÖN DEĞERLENDİRME FORMU (MESLEK YÜKSEKOKULLARI İÇİN)

- FONKSİYON ENVANTER FORMU

- ENVANTER TABLOLARI

- HİZMETİNE İHTİYAÇ DUYULAN KAMU PERSONELİ SEVK TEHİRİ TEKLİF FORMU


This page updated by Personel Daire Başkanlığı on 02.02.2023 09:39:14

QUICK MENU