Kanunlar

KANUNLAR


2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu

2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun

5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu

3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu

4857 sayılı İş Kanunu

7075 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu

2828 sayılı Sosyal Hizmetleri Kanunu

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

6245 sayılı Harcırah Kanunu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanun

7179 sayılı Askeralma Kanunu

7201 sayılı Tebligat Kanunu

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

5682 sayılı Pasaport Kanunu


Bu sayfa Personel Daire Başkanlığı tarafından en son 11.10.2021 15:40:10 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM