7417 Sayılı Af Kanunu Hakkında Duyuru

DEVLET MEMURLARI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA VE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 7417 SAYILI KANUNUN 35. MADDESİ İLE 2547 SAYILI KANUNA EKLENEN GEÇİCİ 83. MADDE UYGULAMA İLKELERİ UYARINCA

Başvurular Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği, Tıp Fakültesi ve Eczacılık Fakültelerine şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Posta yoluyla yapılan başvuruların 07.11.2022 mesai bitimine kadar (16.00) ilgili Fakültelerin kayıtlarına girmesi gerekmekte olup, posta da oluşan gecikmelerden ilgili Fakülteler sorumlu olmayacaktır.

Tıp Fakültesi:  Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Başıbüyük Mah. Başıbüyük Yolu Sk. No: 9/2 Maltepe/İSTANBUL/34854     Tel: 0216 777 55 00

Diş Hekimliği Fakültesi: Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Tayyip Erdoğan Külliyesi Başıbüyük Mah. Başıbüyük Yolu Sk. No: 9/2 Maltepe/İSTANBUL/34854   Tel: 0216 777 50 00

Eczacılık Fakültesi: Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Başıbüyük Mah. Başıbüyük Yolu Sk. No: 9/2 Maltepe/İSTANBUL/34854 Tel: 0216 777 52 00

Başvuru Tarihleri: 07.11.2022 tarihi mesai bitimine kadar (16.00)


Başvuru Belgeleri ve Dilekçe

7417 Sayılı Af Kanunu Uygulama İlkeleri

7417 Sayılı Af Kanunu

 

 

HIZLI ERİŞİM