Görevlendirmelerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar(2547 S.K. 39.Maddesi)

1-KISA SÜRELİ GÖREVLENDİRMELER (3 AYA KADAR -89 GÜN)

a)      1 haftaya kadar yolluksuz - yevmiyesiz görevlendirmeler: 

Dekan/Müdür yetkisindedir.

Gereken evraklar:

1-Görevlendirme talebine ilişkin dilekçe

2-Davet mektubu (Yabancı Dilde ise Türkçe Tercümesi)

3-Bölüm/Anabilim Dalı Başkanlığı görüş yazısı

4-Birim tarafından düzenlenecek PBYS Geçici Görevlendirme Onayı Formu.

 

b)     1 haftadan 15 güne kadar yolluksuz - yevmiyesiz görevlendirmeler:

Rektör yetkisindedir.

Gereken evraklar:

1-Görevlendirme talebine ilişkin dilekçe

2-Davet mektubu (Yabancı Dilde ise Türkçe Tercümesi)

3-Bölüm/Anabilim Dalı Başkanlığı görüş yazısı

4-İlgili birim teklif yazısı

 

c)      15 günü aşan ve yolluk-yevmiye verilmesini gerektiren görevlendirmeler:

Rektör yetkisindedir.

Gereken evraklar:

1-Görevlendirme talebine ilişkin dilekçe

2-Davet mektubu (Yabancı Dilde ise Türkçe Tercümesi)

3-Bölüm/Anabilim Dalı Başkanlığı görüş yazısı

4-İlgili Birim Yönetim Kurulu Kararı

5-İlgili birim teklif yazısı

 

2-UZUN SÜRELİ GÖREVLENDİRMELER (3 AYDAN FAZLA 1 YILA KADAR)

 Üniversite Yönetim Kurulu ve Rektör yetkisindedir.

Gereken evraklar:

1-Görevlendirme talebine ilişkin dilekçe

2-Davet mektubu (Yabancı Dilde ise Türkçe Tercümesi)

3-Bölüm/Anabilim Dalı Başkanlığı görüş yazısı

4-İlgili Birim Yönetim Kurulu Kararı

5-İlgili birim teklif yazısı

6-Taahütname ve Kefaletname Senedi

 

 3-ÖĞRETİM ÜYELERİ İÇİN GÖREVLENDİRME HUSUSLARI

1) Öğretim üyelerinin maaşlı yurtdışı görevlendirme süresi 1 yılı aşamaz. Gerektiğinde bu süre maaşsız olarak 1 yıla kadar daha uzatılabilir.

2) Öğretim üyelerinin uzun süreli görevlendirmelerde üniversitede veya muhtelif üniversitelerde en az 6 yıl çalışmış olması şartı aranır.

3) Önceki uzun süreli görevlendirmesinden sonra göreve başlama tarihinden 6 yıl geçmiş olması gerekmektedir.

 

4-ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GÖREVLENDİRME HUSUSLARI

       1) Araştırma görevlileri (33/a, 35. Madde ve ÖYP’li araştırma görevlileri için), üniversitede en az 1 yıl görev yapmış olmak ve mecburi hizmet yüklenmek  şartıyla yurtdışında 1 yıla kadar görevlendirilebilirler.

       2) 50/d maddesine göre görev yapmakta olan araştırma görevlileri için 89 günden fazla uzun süreli maaşlı görevlendirme yapılamaz.

 

GENEL HUSUSLAR

       1-Vize ve/veya Hizmet Damgalı Pasaport gerektiren Yurt dışı görevlendirme tekliflerinde işlemler için geçecek süre dikkate alınarak tekliflerin en geç 1 ay önceden Rektörlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.

       2-Onaylanan Yurtdışı/Yurtiçi görevlendirmelerin gerçekleşmemesi veya değişmesi durumunda konunun mutlaka Rektörlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir.

 


Bu sayfa Personel Daire Başkanlığı tarafından en son 18.03.2020 16:12:39 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM