Sürekli İşçi Oryantasyon Programı Tamamlandı!

657 sayılı Kanunun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında İŞKUR üzerinden alınan Sürekli İşçi Temizlik Personeli ve Güvenlik Personelimize yönelik Oryantasyon ile Temel İş Sağlığı ve Güvenliği eğitim programı 15-16-17 Haziran 2022 tarihlerinde Dr. İbrahim Üzümcü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Eğitim programı 15 Haziran 2022 Çarşamba günü saat 13:00’te İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanımız Sayın Güliz Bülbül’ün gerçekleştirdiği Temel İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi ile başladı. Eğitimin ikinci günü Sayın Genel Sekreterimiz, Genel Sekreter Yardımcılarımız ve Daire Başkanlarımızın katılımı ile 16 Haziran 2022 Perşembe günü gerçekleşti. Oturum, Genel Sekreterimiz Dr. Öğretim Üyesi Sayın Murat Arısal’ın açılış konuşması ile başladı. Sayın Arısal konuşmasında; kurum kültürümüzden, vizyon ve hedeflerimizden bahsetti, göreve yeni başlayan personelimizden beklenen hassasiyetleri aktardı ve başarı dileklerini iletti. Program, Öğretim Üyesi Dr. Sibel Bayyiğit’in oryantasyon sunumu ile devam etti. Sayın Bayyiğit oryantasyon sunumu kapsamında Üniversitemizin tarihçesi, misyonu, yerleşkeleri, işçi ve işveren ilişkileri gibi hususlarda bilgiler paylaştı.

Eğitim programının son günü ise Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü Şube Müdürü Uğur Cinoğlu’nun güvenlik personelimize yönelik olarak gerçekleştirdiği sunum ile başladı. Sayın Cinoğlu, güvenlik personelimizden beklenen görevler ile iletişim ve davranış hassasiyetleri hakkında bilgilendirmeler yaptı. Oryantasyon programı Prof. Dr. Saim Ocak’ın “Sorumluluklar ve Haklar” sunumu ile devam etti. Sayın Ocak; işçi hak ve sorumluluklarını kapsayan bilgilendirici bir sunum gerçekleştirdi ve toplu sözleşme hakları, sendika iş birlikleri, işveren ve işçi sorumlulukları ile ilgili önemli bilgiler aktardı. Program, öğleden sonra devam eden Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin son oturumunun gerçekleşmesinin ardından tamamlandı.

Tüm personelimize başarılar diler, yeni görevlerinin hayırlı olmasını temenni ederiz.

HIZLI ERİŞİM