Kamu İdaresinin Güvenliği ve İşleyişine Karşı Suçlar Eğitimi Gerçekleştirildi

"2022 Yılı Hizmet İçi Eğitim Takvimi" kapsamında, 16 Aralık 2022 Cuma günü Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda, Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Yusuf Yaşar’ın eğitmenliğinde "Kamu İdaresinin Güvenliği ve İşleyişine Karşı Suçlar Eğitimi" gerçekleştirildi. Üniversitemiz idari personeline yönelik düzenlenen bu eğitimde, kamu idaresinin güvenliği ve işleyişine karşı suçlar kapsamlı bir şekilde ele alınırken bu güvenliğin sağlanması adına oluşturulması gereken koşullar da ele alındı.

Sayın Yaşar, kanun koyucunun suçları belli bir sistematik ve başlıklar altında sıraladığını belirterek memura özgü suçlardan “Zimmet, İrtikap, Rüşvet ile Görevi Kötüye Kullanma” hakkında detaylı bilgiler aktardı.  “Kanun koyucu suç tiplerine ceza kanunda detaylı bir şekilde vererek esasen kamu idaresinin güvenilirliğinin sağlanmasını amaçlamıştır. ” dedi.

Prof. Dr. Yusuf Yaşar, eğitim sırasında devletin mağdur edilemez bir yapıda olduğunun altını çizdi. Prof. Dr. Yaşar, devletin mağdur edilemez yapısına ek olarak her gücün kötüye kullanıma açık olduğunu ve bu kötü kullanımın topyekûn geride kalmaya sebep olabileceğini belirtti. Kamu idaresinin güvenilirliğinin sağlanması için kamu görevlisine güven duyulması gerektiğini aktaran Prof. Dr. Yusuf Yaşar, kamu görevlilerinin sebep olabileceği suçları, suçların kapsamlarını ve sonuçlarını anlattı. Eğitime katılım sağlayan personelimize yönelik dijital ortamda yapılacak anket vasıtasıyla personelimizin de eğitim planlama sürecine aktif katılımı ile kamu yararını gözeten eğitimlerimizin devam etmesi planlanmaktadır.

 

HIZLI ERİŞİM