İletişim ve Güvenli Davranış Geliştirme Eğitim Programı Tamamlandı.

“2022 Yılı Hizmet İçi Eğitim Takvimi” kapsamında, Personel Daire Başkanlığımız ve Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama Araştırma Merkezi (MARPAM) iş birliği ile 9 Haziran 2022 tarihinde, Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda  “İletişim ve Güvenli Davranış Geliştirme Eğitim Programı” düzenlendi.

Üniversitemiz Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Fatma ŞENGÜL ve Personel Daire Başkanımız Sayın Av. Tuba BİTEN’in de katıldığı eğitim programı, MARPAM koordinatörü Prof. Dr. Müge YÜKSEL’in açılış konuşması ile başladı. Sayın YÜKSEL, MARPAM vizyon ve misyonundan bahsederken öğrencilerimizin ihtiyacı doğrultusunda sunulan bireysel danışmanlık hizmetinin yanında idari personelimizin ihtiyaçlarını da gözeterek gerçekleştirmeyi planladıkları seminer ve eğitim programlarından söz etti. 

Eğitim programının birinci oturumunda MARPAM uzman psikologlarından sayın Türkün Fırat “İletişim” konulu sunumunu gerçekleştirdi. “İletişim Nedir?”, “İletişim Türleri”, “İş Hayatında İletişim”, “İletişim Becerilerini Geliştirme Yolları” gibi konulardan bahseden FIRAT; sağlıklı bir iletişim kurmak için etkin dinlemenin ve empati kurmanın önemini vurguladı. İş yerinde ve günlük hayatımızda kurulan iletişim şeklinin arasında olması gereken farkları açıklayan Türkün Fırat, iş yerinde iletişim çatışmalarından kaçınmak için formal bir iletişim dilinin kullanılması gerektiğini söyledi.

Programın ikinci oturumu Uzman Psikolog Gülnihal ÖCAL’ın “Güvenli Davranış Geliştirme” konulu sunumu ile devam etti. “Güvenli Davranış Nedir?”, “Güvenli Davranış Geliştirme Eğitimi Neyi Amaçlar?”, “İş Yaşamında Güvenli Davranış” gibi konulardan bahseden Sayın ÖCAL güvenli davranışı; “Diğerlerinin düşünce ve duygularını göz önünde bulundurarak, kişisel duygu ve düşüncelerin verimli bir şekilde iletişime geçirilmesi “ olarak tanımladı. GülnihaL ÖCAL, güvenli davranış geliştirmek için; kendine güven, duygusal denge, yapıcı tavırlar, iletişim gibi ana yetkinliklerin geliştirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Yaklaşık bir buçuk saat süren oturumlar katılımcıların ve Genel Sekreter Yardımcımız Sayın Fatma  ŞENGÜL ile Personel Daire Başkanımız Sayın Av. Tuba BİTEN’in katılımı ile interaktif olarak gerçekleşti. Sayın ŞENGÜL oturumların sonunda katılımcılarımızın görüş ve önerilerini dinleyerek, kurum aidiyetinin geliştirilmesi yolunda, personellerimizin talep ve ihtiyaçları gözetilerek somut adımlar atılmasına devam edileceğini ifade etti. Program katılımcıların yoğun ilgisi ile tamamlandı.  

1.jpg (174 KB)

HIZLI ERİŞİM