2022 Yılında Neler Yaptık?

Marmara Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı çatısı altında faaliyet gösteren Hizmet İçi Eğitim Koordinatörlüğümüz tarafından, beşeri sermaye ve dijital dönüşüm gözetilerek hazırlanan “2022 Yılı Hizmet içi Eğitim Takvimi” kapsamında, idari personelimiz ve aday memurlarımıza yönelik toplamda 92 eğitim verildi.

Hizmet İçi Eğitim Koordinatörlüğümüz; personelimizin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek, kurum içinde etkili ve kapsamlı bir iletişim sağlamak, personeller arası koordinasyon ve iş birliğini arttırmak maksadı ile eğitimler düzenlemektedir. 2022 yılında, dijital platform aracılığı ile personelimizden alınan talepler de dikkate alınarak 16 yüz yüze eğitim düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından hayata geçirilen, çevrimiçi eğitim platformu olan Uzaktan Eğitim Kapısı eğitimleri ise 3 aylık takvim planlaması yapılarak koordinatörlüğümüz aracılığı ile tüm idari personelimize ulaştırıldı. Bu doğrultuda yıl içerisinde birbirinin devamı niteliğinde 20 zorunlu, 30 seçmeli olmak üzere toplam 50 eğitim zamandan ve mekândan bağımsız bir şekilde personelimize sunuldu.

Bütüncül bir bakış açısı ile oluşturulan eğitim programımızda, teknolojinin hızla gelişmesi ile doğan dijitalleşme ihtiyacı doğrultusunda “Dijital Dönüşüm”, “Bilgi Güvenliği”, “Yıllık İzinlerin Dijitalleştirilmesi” eğitimleri verilirken, personelimizin iletişim becerilerini geliştirmek maksadı ile “Etkili İletişim”, “Diksiyon”, “Konuşma ve Ses Eğitimi” düzenlendi. Birim bazlı mesleki becerileri arttırmaya yönelik olarak “Kamu İhale”, “Kamutech İşçi Maaş Programı” eğitimlerinin verilmesinin yanı sıra, personelimizin genel refah durumu gözetilerek psikoloji temelli “Affetmek”, “Psikolojik Esneklik ve Dayanıklılık” eğitimleri düzenlendi.

Aday memurlarımıza kurum kültürümüzü, görev, yetki ve sorumluluklarını kazandırmak maksadı ile Cumhurbaşkanlığı Uzaktan Eğitim Kapısı üzerinden eğitim verildi. Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümlerine istinaden verilen temel ve hazırlayıcı eğitimleri tamamlayan 19 aday memurumuz, koordinatörlüğümüz tarafından hazırlanan sınavda başarılı olarak asaletlerini kazandı.

Koordinatörlüğümüz, İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında İŞKUR üzerinden alınan Sürekli İşçi Temizlik Personeli ve Güvenlik Personelimize yönelik Oryantasyon ile Temel İş Sağlığı ve Güvenliği eğitim programı düzenledi. 15-16-17 Haziran 2022 tarihlerinde Genel Sekreterimiz Dr. Öğretim Üyesi Murat ARISAL’ın katılımı ile gerçekleştirilen programda, göreve yeni başlayan personellerimizin Üniversitemize uyum sağlaması, görev ve sorumluluk bilincinin geliştirilmesi yönünde paylaşımlarda bulunuldu.

Hizmet İçi Eğitim Koordinatörlüğümüz, eğitim faaliyetlerinin yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından düzenlenen “E-İnsan Lansmanı” ve “İstanbul İnsan Kaynakları Forumu’na” katıldı. İnsan kaynağı planlamaları ve uygulamaları ile ilgili bilgilerin verildiği, marka değerimizin artırılmasına yönelik yapılan faaliyetlerin sunulduğu bu organizasyonlarda Personel Daire Başkanımız Sayın Av. Tuba BİTEN’in de katılımı ile Üniversitemiz temsil edildi.

Marmara Üniversitesi köklü geçmişinden gelen deneyimi ile toplumsal değerleri ön planda tutarak tüm paydaşları için bilim, kültür, sanat ve sporda değer üreten, yaşam boyu öğrenmeye verdiği önemle sürdürülebilirliği hedefleyen, çok dilli eğitimiyle öncü, uluslararası ve çağdaş bir üniversitedir. Bu doğrultuda Hizmet İçi Eğitim Koordinatörlüğü olarak eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılığı dikkate alarak hazırladığımız eğitim programları ile kamudaki niteliği arttırmayı hedeflemekteyiz. Personelimizden gelen geri dönüşler doğrultusunda bütüncül bakış açısıyla hazırlayacağımız eğitim planlamalarımız devam edecektir.

2022.png

HIZLI ERİŞİM