İstanbul Şehir Üniversitesi Personeli Atama İşlemleri

DUYURU (SÖZLEŞMELİ PERSONEL )

Faaliyet izni kaldırılan İstanbul Şehir Üniversitesinde 30.06.2020 tarihi itibariyle görev yapan idari personelden 4 Mart 2021 tarihli ve 31413 sayı Resmi Gazetede yayımlanan 3585 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereğince Üniversitemize 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel pozisyonlarına atanmak isteyenlerin 5 Nisan 2021 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ekteki başvuru formunu doldurarak istenilen belgelerle birlikte Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü Personel Daire Başkanlığı adresine başvurmaları gerekmektedir.

EK-1: Sözleşmeli Personel Başvuru Formu

EK-2: Özgeçmiş Örneği

EK-3: Sözleşmeli Personel Niteliklerini Gösterir Cetvel 

 


DUYURU (SÜREKLİ İŞÇİ)

Faaliyet izni kaldırılan İstanbul Şehir Üniversitesinde 30.06.2020 tarihi itibariyle 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan hizmetleri yürütmekte olan personelden 4 Mart 2021 tarihli ve 31413 sayı Resmi Gazetede yayımlanan 3586 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereğince Üniversitemize 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/D maddesine göre sürekli işçi pozisyonlarına atanmak isteyenlerin 5 Nisan 2021 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ekteki başvuru formunu doldurarak istenilen belgelerle birlikte Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü Personel Daire Başkanlığı adresine başvurmaları gerekmektedir.

EK-1: Sürekli İşçi Başvuru Formu

EK-2: Özgeçmiş Örneği

HIZLI ERİŞİM