Hizmet İçi Eğitimde Kurumlar Arası İşbirliği

 Hizmet İçi Eğitimde “Ayda Yarım Gün” sloganıyla yola çıkan Üniversitemiz; idari personelinin eğitimine pandemi sürecinde de devam ediyor. 2019 yılında “yüz yüze”, 2020 yılında ise “uzaktan” eğitim vasıtasıyla gerçekleştirilen hizmet içi eğitimlerdeki gerek içerik gerekse kullanılan yöntemlerin yarattığı farkındalıkların ilgi çektiği görülmektedir.

        Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisince hazırlanan “Uzaktan Eğitim Kapısı” sistemi kapsamında ilgili Ofisin Daire Başkanlığı, Hizmet İçi Eğitim Birimimizle irtibata geçerek Üniversitemizin eğitimlerde uyguladığı metotlar ve eğitim içeriklerimiz konusunda bilgi alışverişinde bulunmak maksadıyla uzaktan erişimli toplantı talebinde bulunuldu.

       11 Ocak 2021 Pazartesi günü gerçekleştirilen toplantıya, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinden Eğitim ve Geliştirme Daire Başkanı Dr. Savaş CEYLAN, Proje Müdürü Volkan NAZLI ve Uzman Betül ORDU ile Üniversitemizden Personel Daire Başkanı Av. Tuba BİTEN, Hizmet İçi Eğitim Koordinatörü Arş. Tekin BOZKURT ve Eğitim Planlama Sorumlusu Pınar SARIÇAM katılım sağladı.

         Toplantıda, Cumhurbaşkanlığı “Uzaktan Eğitim Kapısı” sistemi tanıtıldıktan sonra, hizmet içi eğitim uygulamaları hakkındaki karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu ve işbirliği yapılması hususunda gerekli ön çalışmaların başlatılması hedeflendi. Üniversitemizin çalışmalarının takdir edildiği toplantı sonunda, diğer üniversitelere ve kamu kurumlarına örneklik teşkil etmesi bağlamında Üniversitemiz ile ortak eğitimlerin düzenlenmesi gerektiği konusunda görüş birliğine varıldı. Aynı gün Cumhurbaşkanlığı Uzaktan Eğitim sistemi için gerekli tanımlamalar ilgili Ofis tarafından hemen yapıldı ve giriş yetkileri ilgili personelimize verilerek Üniversitemizin sisteme katılımı sağlandı.

         Bununla birlikte Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne bağlı Personel Daire Başkanlığı ile Marmara Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı arasında Hizmet İçi Eğitimde İşbirliği Protokolü yapılması hususunda ön görüşmeler gerçekleştirildi. Yakın zamanda, söz konusu kurum ile de hizmet içi eğitimde işbirliği yapılması planlandı.

HIZLI ERİŞİM