Sekreterya ve Evrak Kayıt Birimi

Görev ve Sorumlulukları
•Başkanın iç ve dış telefon görüşmelerini yönetmek, zaman ve iş durumuna göre randevularını planlamak, randevu ve telefon kayıtlarını tutmak,
•Daire Başkanının yazılı ve sözlü direktiflerinin ilgili kişi ve birimlere iletilmesini sağlamak,
•Birimlerden imzalanmak ya da incelenmek üzere Başkanlığa gelen evrakları Başkana sunmak,
imzalandıktan veya incelendikten sonra ilgili yerlere göndermek,
•Makama gelen misafirleri karşılamak, görüşme sırası gelene kadar ağırlamak, 
•Makam odasına izinsiz girilmesini engellemek, Başkanın bulunmadığı zamanlarda odanın kilitli
tutulmasını sağlamak,
•Başkanlığın evrak kayıt ve havale işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
•Yedeği olduğu personelin görevde olmadığı zamanda iş ve işlemlerini takip etmek,
• Yapılan iş ve işlemlere ilişkin mevzuat (kanun, yönetmelik v.b.) değişikliklerini takip etmek.
•Daire Başkanı tarafından tevdi edilen diğer görevlerin yapılması.

Bu sayfa Personel Daire Başkanlığı tarafından en son 31.05.2021 12:23:37 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM