Maaş ve Tahakkuk Bürosu

Görev ve Sorumlulukları
•Astlara görev dağıtımının yapılması, astların oluşturduğu evrakların paraflanması,
•Maaş, kıst maaş, terfi farkları ve geriye dönük farkların yapılması
•İcra,nafaka, bireys el emeklilik, sendika üyeliği işlemleri, Rapor kesintileri, fiili hizmet, şantiye, tazminatı ödemeleri ve takibi,
•KBS ve MYS'de vekalet ödemelerinin yapılması, takip edilmesi ve tahakkuk aşamasına getirilmesi,
•Tüm ödemelerin bankaya birimlerin kendi şifreleri ile düzgün ve hatasız yüklenmesi,
•Kesenek ve Primlerin takip edilmesi, muhtasar beyanname bildirimleri tam ve zamanında ödemelerinin takip edilmesi
•Zorunlu haller dışında yazışmaların KEP üzerinden yapılmasına dikkat edilmesi,
•Görev alanı ile ilgili Hukuk Müşavirliği ve CİMER tarafından yapılan bilgi ve belge taleplerini cevaplamak
•Yedeği olduğu personelin görevde olmadığı zamanda iş ve işlemlerini takip etmek,
• Yapılan iş ve işlemlere ilişkin mevzuat (kanun, yönetmelik v.b.) değişikliklerini takip etmek.
•Daire Başkanı tarafından tevdi edilen diğer görevlerin yapılması

Bu sayfa Personel Daire Başkanlığı tarafından en son 31.05.2021 12:22:39 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM