Maaş Birimi

Görevleri

1-      Rektörlük ve bağlı birimlerinde kadrosu bulunan personelin Maaş, Terfi Farkı, Sosyal Yardım (Doğum, ölüm, çocuk, aile yardımı ödemeleri), Vekalet Farkı, Şantiye Tazminatı, Giyim Yardımı Ödemeleri ile Fiili Hizmet Hesaplamalarına ilişkin işlemleri yapmak,

2-      Emekli Kesenek Prim Bildirgeleri ve ücretsiz izinli personelin Genel Sağlık Sigortası Primlerine ilişkin işlemleri yürütmek,

3-      SGK İşe giriş ve çıkış bildirgelerini düzenlemek,

4-      Üniversitemiz personeline sözleşme gereği banka tarafından ödenen promosyonların hesaplama ve evrak işlemlerini yürütmek,

5-      II. Öğretim Fazla Mesai Ödemeleri ile ilgili işlemleri yürütmek,

6-      Maaşı yapılan personelin icra gibi kişi borçlarının takibi ve yazışmaları yapmak,

7-      Birimimizin telefon faturalarının ödenmesine için gerekli işlemleri yapmak,

8-      Konut Edindirme Yardımı ödemeleri ile ilgili tüm işlemlerin takibi ve yazışmalarını yapmak.


Bu sayfa Personel Daire Başkanlığı tarafından en son 18.03.2020 15:50:24 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM