İşçi Özlük ve Maaş Bürosu

Görev ve Sorumlulukları
•Astlara görev dağıtımının yapılması, astların oluşturduğu evrakların paraflanması,
•Üniversitemizde, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. maddesi ile 375 sayılı KHK’ya eklenen geçici 23 maddesi uyarınca Sürekli/Geçici İşçi kadrolarına geçirilen işçilerin Maaş, Maaş Farkı, hesaplama, tahakkuk, SGK ve BES işlemlerini yapmak,
•İşiçilerin ilk atama, görevlendirme, işten ayrılma, yer değiştirme işlemlerini yapmak,
•İşçilerin Sosyal Yardım (İkramiye, Bayram yardımı, Tediye, Eğitim yardımı, Giyim Yardımı, vb.) tutarlarını hesaplama, tahakkuk, SGK ve BES işlemlerini yapmak.
•İşçilerin Fazla Mesai, Genel Tatil ve Ulusal Bayram günleri ücretlerini hesaplama, tahakkuk, SGK ve BES işlemlerini yapmak.
•SGK İşe giriş ve çıkış bildirgelerini düzenlemek,
•İşçilerin almış oldukları raporları e-vizite sistemi üzerinden onaylamak,
•İşçiler tarafından verilen dilekçelere gerekli incelemeleri yaparak yazılı cevap vermek,
•EBYS Üzerinden gelen evrakların dağıtımını ve takibini yürütmek, Büro ile ilgili yazışmaları yapmak, takip etmek.
•İşçi borçlarının (cra gibi) takibi ve yazışmalarının yapılması,
•Zorunlu haller dışında yazışmaların KEP üzerinden yapılmasına dikkat edilmesi,
•Görev alanı ile ilgili Hukuk Müşavirliği ve CİMER tarafından yapılan bilgi ve belge taleplerini cevaplamak
•Yedeği olduğu personelin görevde olmadığı zamanda iş ve işlemlerini takip etmek,
• Yapılan iş ve işlemlere ilişkin mevzuat (kanun, yönetmelik v.b.) değişikliklerini takip etmek.
•Daire Başkanı tarafından tevdi edilen diğer görevlerin yapılması

Bu sayfa Personel Daire Başkanlığı tarafından en son 31.05.2021 12:21:31 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM