İdari Personel Şube Müdürlüğü

Görev ve Sorumlulukları
•Astlara görev dağıtımının yapılması, astların oluşturduğu evrakların paraflanması,
• 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel ve sözleşmeli bilişim personeli  alımlarına ait işlemlerin yapılması ve kontrolü,
•Sözleşmeli personelin sözleşmelerinin hazırlanarak imzaya sunulması ve kotrölü,
• İdari personelin görevden ayrılması (emeklilik, istifa, ölüm, nakil) ile ilgili tüm işlemler,
•İdari personelin önceki hizmetlerinin tespitine yönelik tüm yazışmaların yapılması, gerektiğinde hizmet değerlendirme Olur'u düzenlenmesi,
• Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının yapılmasının sağlanması ve kazanan personellerin atamalarının yapılması,
•Zorunlu haller dışında yazışmaların KEP üzerinden yapılmasına dikkat edilmesi,
•Görev alanı ile ilgili Hukuk Müşavirliği ve CİMER tarafından yapılan bilgi ve belge taleplerini cevaplamak
• Yapılan iş ve işlemlere ilişkin mevzuat (kanun, yönetmelik v.b.) değişikliklerini takip etmek.
•Kadro çalışmaları ile ilgili yazışmaların yapılması ve kontrolü,
•İdari Personelin açıktan ve naklen atanmaları ile ilgili yazışmaların yapılması, dosyaların tanzimi ve kararnamelerinin düzenlenmesi, imzaya sunulması, ilgililere iletilmesi, 
•İdari personelin terfi işlemleri (657 s.K.64.maddesi dahil), PBYS'ye işlenmesi, imzaya sunulması, birimlerine iletilmesi, Rektörlük kadrosunda bulunanların HİTAP veri giriş işlemlerinin yapılması, 
•İdari personelin kado, görev yeri ve kadro derece değişikliklerinin yapılması ve kontrolü,
•Öğrenim ve Avukatlık Stajı değerlendirmesi ile ilgili kararnamelerin düzenlenmesi, imzaya sunulması, PBYS'ye işlenmesi, birimlere iletilmesi, Rektörlük kadrosunda bulunanların HİTAP veri giriş işlemlerinin yapılması, 
•İdari personelin önceki hizmetlerinin tespitine yönelik tüm yazışmaların yapılması, gerektiğinde hizmet değerlendirme Olur'u düzenlenmesi,
•İdari personelin özlük dosyalarının gönderilmesi, teslim alınması ile ilgili işlemler ve yazışmalar,
•İdari personelin aylıksız izinleri ile ilgili onay yazıları ve göreve başlama kararnamelerinin düzenlenmesi, PBYS'ye işlenmesi, imzaya sunulması, birimlerine iletilmesi,
•2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca yapılan görevlendirmelerle ilgili yazışmaların yapılması 
•657 sayıl Kanunun 86. maddesi uyarınca vekalaten ve tedviren görevlendirilme ile ilgili yazışmalar
•657 sayıl Kanunun 89. maddesi uyarınca yapılan görevlendirmelerle ilgili yazışmalar,
•İdari Personelin pasaport işlemleri ile ilgilli yazışmaların yapılması,
• Üniversitemiz 2.öğretim programında görev almak isteyen personel ile ilglili yazışmalar
• Fazla mesai cetvellerinin düzenlenmesi,
• İdari personelin mal bildirimlerinin doldurulmasının ve muhafaza edilmesinin sağlanması,
•Zorunlu haller dışında yazışmaların KEP üzerinden yapılmasına dikkat edilmesi,
•Yedeği olduğu personelin görevde olmadığı zamanda iş ve işlemlerini takip etmek,
•Daire Başkanı tarafından tevdi edilen diğer görevlerin yapılması.

Bu sayfa Personel Daire Başkanlığı tarafından en son 31.05.2021 12:40:41 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM