İdari Kadro ve İstatistik Bürosu

Görev ve Sorumlulukları
•Astlara görev dağıtımının yapılması, astların oluşturduğu evrakların paraflanması,
•Üniversite idari personelinin kadro cetvellerinin sağlıklı bir biçimde tutulmasını sağlamak.
• YÖK’e ve Cumhurbaşkanlığına dolu ve boş kadro değişikliklerinin üst yazıyla bildirilmesi Dolu ve boş kadro değişikliklerinin Resmi Gazetede yayımlanmasından sonra kadrolara işlenmesi, PBYS, BUMKO ve KAMU E-UYGULAMA sistemleri girişlerin yapılmasını sağlamak.
•İdari dolu-boş kadroların iptal-ihdas, tahsis-tenkis ve unvan değişikliği ile ilgili işlemlerin yapılması
• Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (Kamu E-Uygulama) ve Maliye Bakanlığı BUMKO sistemine her üç ayda bir idari kadro durumlarına ilişkin dolu-boş, unvan, derece, cinsiyet sayılarının ve kadrolarda meydana gelen değişmelerle ilgili bilgilerin girilmesini sağlamak.
•Üniversitemizde göreve yeni başlayan ve ayrılan idari personel ile mevcut idari personelin bilgilerinin PBYS,YÖKSİS ve Excel dosyasına tanımlanması ve güncellenmesi işlemleri,
• Üniversitenin Yönetimininden, birimlerinden veya diğer Kamu Kuruluşlarından gelen talepler üzerine Üniversitedeki idari kadrolarla ilgili muhtelif istatistikleri hazırlamak.
• Üniversitemiz İdari personeline ait İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük Zammı ve Mali Sorumluluk Tazminatı Resmi Gazetede yayınlanan oranlara göre, I-II-III sayılı cetvellerin düzenlenmesi onaylatılması ve dağıtımı
• KPSS, 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununa göre ve 657 Sayılı Kanunun 53. maddesi uyarıca Özürlü personel taleplerinin girişinin yapılması ve kontrolü,
• Rektörlük Birimleri kadrosunda bulunan idari personelin bilgilerinin HİTAP'a gönderilmesi
• Mazeret izni, yıllık izin ve hastalık raporları ile ilgili işlemlerin yürütülmesi
•Zorunlu haller dışında yazışmaların KEP üzerinden yapılmasına dikkat edilmesi,
•Görev alanı ile ilgili Hukuk Müşavirliği ve CİMER tarafından yapılan bilgi ve belge taleplerini cevaplamak
•Yedeği olduğu personelin görevde olmadığı zamanda iş ve işlemlerini takip etmek,
• Yapılan iş ve işlemlere ilişkin mevzuat (kanun, yönetmelik v.b.) değişikliklerini takip etmek.
•Daire Başkanı tarafından tevdi edilen diğer görevlerin yapılması

Bu sayfa Personel Daire Başkanlığı tarafından en son 31.05.2021 12:28:46 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM