Disiplin ve Soruşturmalar

Görevleri

1-YÖK’den gelen şikayetler vb. konular hakkında birimlerden görüş alınarak, sonucunun YÖK’e bildirilmesi

2-Disiplin ve Ceza soruşturması açılması için soruşturmacı görevlendirmesi

3-Soruşturmacının talebi doğrultusunda istenilen ek süre verilmesi

4-Soruşturmacının isteği doğrultusunda ilgili birimden bilgi ve belge istenerek soruşturmacıya gönderilmesi

5-Ceza soruşturmasında, dosyanın son soruşturma kuruluna gönderilerek fezleke hazırlanmasının sağlanması

6-İdari Personel hakkında açılan ceza soruşturmasında, dosyanın son soruşturma kurulu olarak İstanbul Valiliği İl İdare Kuruluna gönderilmesi

7-Soruşturma sonucunda düzenlenen Fezlekenin şikayetçi ve şüphelilere itiraz hakkı ve süresi de belirtilerek tebliğ edilmesi

8-Soruşturma sonucu hakkında talepleri doğrultusunda ilgili Kurumlara ve ilgili Başsavcılığa bilgi verilmesi

9-Ceza soruşturmasında dosyanın karar verilmek üzere Danıştay Birinci Daire Başkanlığına gönderilmesi

10-Rektörlük tarafından açılan disiplin soruşturması sonucunda verilen cezanın kişilere itiraz hakkı ve süresi de belirtilerek tebliğ edilmesi,

11-Soruşturmacının talebi üzerine Diğer Üniversitelerden bilirkişi raporu talep edilmesi ve gelen raporun soruşturmacıya gönderilmesi

12-Birimler tarafından yürütülen soruşturmada, birimlerin talebi doğrultusunda bilirkişi görevlendirilmesi,

13-Diğer üniversitelerden gelen soruşturmalara ilişkin bilirkişi taleplerinin ilgili birime gönderilerek, gelen rapor ve dosyasının ilgili Üniversiteye gönderilmesi

14-Üniversite Personeli tarafından Üniversitemiz aleyhine açılan davalarda Hukuk Müşavirliğinden gelen soruşturmalara ilişkin bilgi ve belge talebi üzerine, ilgili evrakların onaylı suretlerinin mahkemede kullanılmak üzere üst yazıyla gönderilmesi.

15-Üniversite personeli hakkında disiplin soruşturması açılması halinde ceza alanların bilgilerinin PBYS ve YÖKSİS'e girilmesi.

16-YÖK'ten gelen Milletvekillerince Üniversitemiz hakkında (soruşturmalara ilişkin) verilen soru önergelerinin incelenerek birimlerle yazışmalar yapılması ve tablolar düzenlenerek cevap yazısının oluşturulması,

17-YÖK tarafından belirli zamanlarda talep edilen Üniversite personeline ait disiplin cezası alanların belirli yıllara ilişkin doküman/tablo düzenlenmesi ve cevap yazısının oluşturulması.

18-Kurumsal İletişim Koordinatörlüğünden gelen şikayet ve soruşturmalara ilişkin Bilgi Edinme başvurularına cevap verilmesi veya Üniversitemizin ilgili birimine iletip, alınan cevabın ilgili birime gönderilmesi.

19-Yetkili sendika ve Üniversitemiz arasında yapılan Kurum İdari Kurulları toplantısı sonucu oluşturulan gündem maddelerinin imzalandıktan sonra ilgili sendikaya gönderilmesi ve PBYS internet sitesinde yayınlanmasının sağlanması.

20-Sendikadan gelen üye olma yazılarının kişilerin birimlerine, kişilerden gelen üyelikten çekilmesi yazılarının ilgili sendikalara gönderilmesi.

21-Her ayın 15 inden sonra sendikalara kendi üyelerinin listelerinin mail ile bildirilmesi ve listelerin Personel Daire Başkanlığının web sitesinde (http://pdb.marmara.edu.tr/sendika-uye-listesi/) yayınlanması.

22-Tüm Memur Sendikalarının her yıl Mayıs ayında yapılan toplantısına ilişkin listeleri oluşturmak, toplantıya katılan Sendikalara göre toplam sayıları belirleyen tutanağı düzenlemek, Sendika yetkilileri ile Kurum yetkilisine tutanağı imzalatılarak, tutanağın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilmesi

23-Kişilerden veya YÖK'ten gelen etik ihlal/intihal ile ilgili şikayetlerde Yayın Etik Kurulu ile ilgili yazışmaların yapılması,

24-Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından alınan Uzman görevlendirmesi yazılarına ilişkin ilgili Öğretim Üyesine gönderilmesi ve raporun ilgili Kuruma gönderilmesi.

25-YÖK'ten gelen başka Üniversite personeli hakkındaki etik ihlal/intihal ile ilgili bilirkişi görevlendirme yazışmalarını yapmak ve inceleme sonucunda hazırlanan bilirkişi raporunun YÖK'e gönderilmesi,


Bu sayfa Personel Daire Başkanlığı tarafından en son 18.03.2020 15:50:44 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM