Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Görev ve Sorumlulukları
•Astlara görev dağıtımının yapılması, astların oluşturduğu evrakların paraflanması,
•Taşınır Mal Yönetmeliği kapsamında Personel Daire Başkanlığı çalışanlarının taşınır taleplerinin temin edilmesi.
•Taşınır mallar ile Personel Daire Başkanlığı katının ve eklentilerinin bakım, onarım, tamir işlemlerinin takibi, temizlik işlemlerinin yapılması,
•Personel Daire Başkanlığı arşiv hizmetlerinin yerine getirilmesi,
•Kampüs kart taleplerinin yerine getirilmesi,
•Evrak takip işlemlerinin yapılması,
•Çay ve kahve hizmetlerinin yerine getirilmesi,
•Zorunlu haller dışında yazışmaların KEP üzerinden yapılmasına dikkat edilmesi,
•Görev alanı ile ilgili Hukuk Müşavirliği ve CİMER tarafından yapılan bilgi ve belge taleplerine cevap vermek,
•Yedeği olduğu personelin görevde olmadığı zamanda iş ve işlemlerini takip etmek,
• Yapılan iş ve işlemlere ilişkin mevzuat (kanun, yönetmelik v.b.) değişikliklerini takip etmek,
•Daire Başkanı tarafından tevdi edilen diğer görevlerin yapılması.

Bu sayfa Personel Daire Başkanlığı tarafından en son 31.05.2021 12:18:27 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM