Akademik ve Genel Yazışmalar Şube Müdürlüğü

Görev ve Sorumlulukları
•Astlara görev dağıtımının yapılması, astların oluşturduğu evrakların paraflanması,
•Genel Yazışma (Diğer büroların görev tanımlarında yer almayan yazışma) tanımına giren yazışmaların yapılması,
•2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca yapılan tüm yazışmaların yapılması ve PBYS'ye işlenmesi
•2547 Sayılı Kanunun 33.maddesi uyarınca yurt dışına öğretim elmeanı gönderilmesi ile ilgili yazışmaların yapılması ve PBYS'ye işlenmesi
•Akademik Personelin pasaport işlemleri ile ilgilli yazışmaların yapılması,
•Profesör ve Doçentlerle ilgili jüri ücret beyanlarının tutanakla birim görevlilerine teslim edilmesi
•Protokol listesinin güncel tutulması,
•Bölüm ve Anabilim Dalı Başkanları atama yazışmalarının yapılması ve listesinin güncel tutulması, Dekan, Yüksekokul ve Enstitü Müdürlüğü izin/vekalet işlemleri ile ilgil yazışmaların yapılması,
•Uygulama ve Araştırma Merkezleri ile ilgili tüm yazışmaların yapılması, evrakların muhafazası,
•Jüri üyeliği veya diğer görevler nedeniyle oluşan vergi matrahları ile ilgili yazışmaların yapılması.
•Komisyon ve Kurul oluşturma yazılarının yazılması,
•Üniversite Yönetim Kuruluna gönderilen evrakların listesinin tutulması,
•Zorunlu haller dışında yazışmaların KEP üzerinden yapılmasına dikkat edilmesi,
•Görev alanı ile ilgili Hukuk Müşavirliği ve CİMER tarafından yapılan bilgi ve belge taleplerine cevap vermek,
•Yedeği olduğu personelin görevde olmadığı zamanda iş ve işlemlerini takip etmek,
• Yapılan iş ve işlemlere ilişkin mevzuat (kanun, yönetmelik v.b.) değişikliklerini takip etmek.
•Daire Başkanı tarafından tevdi edilen diğer görevlerin yapılması

Bu sayfa Personel Daire Başkanlığı tarafından en son 31.05.2021 12:14:40 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM