Akademik Özlük İşleri Bürosu

Görev ve Sorumlulukları
•Astlara görev dağıtımının yapılması, astların oluşturduğu evrakların paraflanması,
•Akademik personelin terfi ve görev süresi ile ilgili evrakların kontrolü, PBYS'ye işlenmesi, imzaya sunulması, birimlerine iletilmesi,
•Akademik personelin görevden ayrılması (emeklilik, istifa, ölüm, nakil, kadro iadesi) ile ilgili tüm işlemler,
•Akademik personelin özlük dosyalarının gönderilmesi, teslim alınması ile ilgili işlemlerin takibi ve yazışmaların toplu yazışma formatında yapılması.
•Akademik Personelin önceki kurumlarındaki sicil dosyalarının talep edilmesi, hizmetlerinin değerlendirilmesi, 
•Rektörlük kadrosunda bulunan akademik personelin terfi ve görev süresi ile ilgili evrakların düzenlenmesi, PBYS'ye işlenmesi, imzaya sunulması, ve HİTAP'a işlenmesi,
•Akademik personelin aylıksız izinleri ile ilgili onay yazıları ve göreve başlama kararnamelerinin düzenlenmesi, PBYS'ye işlenmesi, imzaya sunulması, birimlerine iletilmesi,
•Rektörlük kadrosunda bulunan akademik personelin maaşlı, maaşsız tüm izinlerinin takibi, evraklarının tanzimi ve onaya sunulması, PBYS'ye işlenmesi,
•Kadrosu Sağlık Bakanlığında kalmak kaydıyla Üniversitemizde uzmanlık eğitimi alan personelle ilgili yazışmaların toplu yazışma formatında yapılması, ilgili evrakların muhafaza edilmesi,
•Akademik personelin önceki hizmetlerinin tespitine yönelik tüm yazışmaların yapılması, gerektiğinde hizmet değerlendirme Olur'u düzenlenmesi,
•Hizmet Belgesi, Sicil Özeti ve diğer özlük evrakları ile ilgili taleplerin yerine getirilmesi,
•Atanması sakıncalı personel listesini PBYS'de güncel şekilde tutulması,
• Araştırma Görevlilerinin 6 aylık Değerlendirme Raporları ile ilgili yazışmaların yapılması,
•Öğrenim ve Avukatlık Stajı değerlendirmesi ile ilgili kararnamelerin düzenlenmesi, imzaya sunulması, PBYS'ye işlenmesi, birimlere iletilmesi
• Akademik personelin mal bildirimlerinin teslim alınması, kontrolü ve arşiv personeline iletilmesi,
•Hizmet borçlanması, fiili hizmet zammı süreleri ve HİTAP'a veri girişi ile ilgili yazışmaların yapılması,
•Zorunlu haller dışında yazışmaların KEP üzerinden yapılmasına dikkat edilmesi,
•Görev alanı ile ilgili Hukuk Müşavirliği ve CİMER tarafından yapılan bilgi ve belge taleplerini cevaplamak
•Yedeği olduğu personelin görevde olmadığı zamanda iş ve işlemlerini takip etmek,
• Yapılan iş ve işlemlere ilişkin mevzuat (kanun, yönetmelik v.b.) değişikliklerini takip etmek.
•Daire Başkanı tarafından tevdi edilen diğer görevlerin yapılması,

Bu sayfa Personel Daire Başkanlığı tarafından en son 31.05.2021 12:11:54 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM