Akademik Özlük İşler

Görevleri

1-      Atamalar (Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi, Yardımcı Doçent, Tıpta Uzmanlık Öğrencisi, Uzman, Dekan, Müdür),

2-      Yükseköğretim bursu ile 1416 sayılı kanuna göre yazışmalar ve atamalar,

3-      2547 sayılı kanunun 60/b ye göre yazışmalar ve ataması,

4-      Dışarıdan, birimlerden ve bütün gelen dilekçelere cevap yazışmaları,

5-      Fakülte, Yüksekokul ve Enstitülerdeki Öğretim elemanlarının terfi ve görev süresi kontrolleri,

6-      Kararnameler (Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Hazırlık Sınıfı değerlendirme kararnameleri),

7-      Sicil özeti ve Hizmet belgesi çıkarma,

8-      Üniversitemiz Fakültesine naklen atanan Öğretim Elemanlarının işlemleri ve Üniversitemizden naklen giden Öğretim Elemanlarının işlemleri,

9-      Üniversitemize 35.madde uyarınca ve ÖYP kapsamında atanan Öğretim Elemanlarının yazışmaları,

10-  2547 sayılı kanunun 34.maddesi uyarınca Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarının atamaları, yazışmaları, sözleşmeleri,

11-  Sosyal Sigortalar Kurumunda veya diğer kurumlarda geçen hizmetlerin değerlendirilmesi ve yazışmaları,

12-  Askerlik görevini yapmak üzere izinli olanlar ve Ücretsiz izin onay işlemleri,

13-  Görevinden istifa ederek ayrılan Öğretim Elemanlarının yazışmaları,

14-  Üniversitemize atanan veya naklen görevinden ayrılan Öğretim Elemanlarının sicil dosyalarını teslim alma ve gönderme,

15-  Fakülteler, Yüksekokul ve Enstitülere ait yapılan terfi ve görev süresi kararname dağıtımları,

16-  2547 sayılı kanunun 36.maddesine göre görev yapan Öğretim Üyelerinin işlemleri,

17-  Emekli olan Öğretim Elemanları emeklilik yazışmaları ve onay dağıtımı,

18-  Öğretim Elemanlarına ait siciller (nakil gelen ve naklen atananların sicillerinin gönderilmesi ve teslim alınması).


Bu sayfa Personel Daire Başkanlığı tarafından en son 18.03.2020 15:50:00 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM