Akademik Kadro ve İstatistik Şube Müdürlüğü

Görev ve Sorumlulukları
•Astlara görev dağıtımının yapılması, astların oluşturduğu evrakların paraflanması,
•Akademik Personel İşleri Büroları, Disiplin ve Soruşturmalar Şube Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından oluşturulan evrakların kontrolü ve paraflanması,
•Üniversite akademik personelinin kadro cetvellerinin sağlıklı bir biçimde tutulmasını sağlamak.
• YÖK’e ve Cumhurbaşkanlığına dolu ve boş kadro derece değişikliklerinin üst yazıyla bildirilmesi Dolu ve boş kadro derece değişikliklerinin Resmi Gazetede yayımlanmasından sonra kadrolara işlenmesi, PBYS ve YÖKSİS’e girişlerin yapılmasını sağlamak.
•Birim bazında dolu kadro aktarımlarının yapılabilmesi için YÖK'le gerekli yazışmaların yapılması, listelerin hazırlanması, onaylanmasının ardından birimlere iletilmesi,
•Akademik dolu-boş kadroların iptal-ihdas, tahsis-tenkis ve unvan değişikliği ile ilgili işlemlerin yapılmasını sağlamak.
• Akademik personel ihtiyacının belirlenmesi için birimlerden gerekçeli kadro taleplerinin alınması, taleplerin Norm Kadro Yönetmeliğine göre değerlendirilerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından gerekli kadro kullanma izinlerinin alınmasına ilişkin işlemlerin yapılmasını sağlamak.
•YÖK'ten gelen kadro izinlerinin PBYS'de tenkis-tahsis ve ihdas  işlemlerinin yapılması, Excell ortamına işlenmesi ve gelen kadro izinlerine istinaden birimlerden ilan tekliflerinin istenilmesi,
•Öğretim Elemanı istihdamına ilişkin ilan sürecinin yürütülmesini sağlamak. (Resmi Gazete ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ve Üniversitemiz internet sitesinde yayımlanmasını sağlamak,
• TUS, DUS, YDUS, EUS, VUS kontenjan taleplerinin YÖK’e bildirilmesi, sonuçlar açıklandıktan sonra YÖKSİS, PBYS ve excelden gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak.
• Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (Kamu E-Uygulama) ve Maliye Bakanlığı BUMKO sistemine her üç ayda bir akademik kadro durumlarına ilişkin dolu-boş, unvan, derece, cinsiyet sayılarının ve kadrolarda meydana gelen değişmelerle ilgili bilgilerin girilmesini sağlamak.
•Üniversitemizde göreve yeni başlayan ve ayrılan akademik personel ile mevcut akademik personelin bilgilerinin PBYS,YÖKSİS ve Excell dosyasına tanımlanması ve güncellenmesi işlemleri,
•Üniversitemiz birimlerinde YÖKSİS kullanacak idari personellerin yetki tanımlarının yapılması,
•Üniversitemize açıktan, naklen ve kadro unvan değişikliği ile atanacak profesörler ile ilgili başvuruların alınması, yazışmaların yapılması, dosyaların tanzimi ve kararnamelerinin düzenlenmesi, imzaya sunulması, ilgililere iletilmesi
•Dekan Atamaları sürecinde Dekan adaylarının özgeçmişlerinin, güvenlik soruşturma formalarının ve dekan bilgi formlarının hazırlanması ve YÖK’e iletililmesi,
• Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından gelen Birim Faaliyet Raporu ve İl Brifing Raporları ile ilgili verileri hazırlanmak.
• Üniversitenin Yönetimininden, birimlerinden veya diğer Kamu Kuruluşlarından gelen talepler üzerine Üniversitedeki akademik kadrolarla ilgili muhtelif istatistikleri hazırlamak.
•Zorunlu haller dışında yazışmaların KEP üzerinden yapılmasına dikkat edilmesi,
•Görev alanı ile ilgili Hukuk Müşavirliği ve CİMER tarafından yapılan bilgi ve belge taleplerine cevap vermek.
•Yedeği olduğu personelin görevde olmadığı zamanda iş ve işlemlerini takip etmek,
• Yapılan iş ve işlemlere ilişkin mevzuat (kanun, yönetmelik v.b.) değişikliklerini takip etmek.
•Daire Başkanı tarafından tevdi edilen diğer görevlerin yapılması

Bu sayfa Personel Daire Başkanlığı tarafından en son 31.05.2021 12:13:13 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM