Akademik Görevlendirmeler

Görevleri

1- 2547 Sayılı Kanunun 40/a maddesi uyarınca birimlerden gelen kurum içi ve kurum dışı görevlendirme teklifleri ve dağıtım işlemlerinin takibi,

2- 2547 Sayılı Kanunun 40/a maddesi uyarınca Vakıf Üniversiteleri ile birimlerimiz arasındaki işlemlerin takibi,

3- 2547 Sayılı Kanunun 40/b maddesi uyarınca yapılacak işlemler hakkında Birimler ve Yükseköğretim Kurulu arasındaki koordinasyonu sağlamak,

4- 2547 Sayılı Kanunun 40/c maddesi uyarınca yapılacak işlemler hakkında Polis Okulu, Hava-Deniz-Harp Komutanlıkları ile ilgili yazışmaların takibi,

5- 2547 Sayılı Kanunun 40/d maddesi uyarınca Birimlerden gelen teklifler ile karşı Üniversite arasındaki yazışmalar,

6- 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yapılan işlemlerin takibi,

7- Birimlerden gelen İkinci Eğitim görevlendirme tekliflerinin takibi,

8- 2547 Sayılı Kanunun 37.maddesi uyarınca yapılan işlemlerin takibi,

9- 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca yapılan işlemlerin takibi,

10- Yurtdışı borçlanma işlemlerinin takibi,

11- Görev yapan ve emekli-istifa edenler için Pasaport işlemlerinin takibi,

12- Doçentlik atamalarına ilişkin işlemlerin takibi,

13- Üniversitelerarası Kurul ile yapılan her türlü Doçentlik atamalarına ilişkin işlemlerin takibi,

14- 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca yapılan işlemlerin takibi,

15- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca Üniversitemizden istenen işlemlerin takibi,

16- Üniversitemiz birimlerinden gelen teklifler üzerine Dekan, Yüksekokul ve Enstitü Müdürlüğüne vekalet işlemlerinin takibi,

18- Bilirkişi görevlendirme yazışmalarının takibi.

19- Komisyon ve Kurul oluşturma yazılarının yazılması.

20- 2547 Sayılı Kanunun 58/k maddesi uyarınca görevlendirme yazılarının yazılması.


Bu sayfa Personel Daire Başkanlığı tarafından en son 18.03.2020 15:49:22 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM