Akademik Genel Yazışmalar

Görevleri

1-      Genel yazışmalar bürosunun başlıca görevi kurum içinden kurum içine ve dışına aynı şekilde kurum dışından kurumumuza gönderilen yazışmaların koordinasyonunu sağlamak, yazıları doğru yere ve hızlı bir şekilde iletmektir,

2-      2547 sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca yurtiçi ve yurtdışı görevlendirmeleri düzenlemek,

3-      Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, ÖSYM, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı ile ilgili yazışmaları takip etmek,

4-      Diğer kurumlardan Üniversitemize gelen ve Üniversitemizden diğer kurumlara rotasyon amacıyla gönderilen yazıları düzenlemek,

5-      2547 sayılı Kanunun 33.maddesi uyarınca yurtdışına lisansüstü öğretim elemanı gönderilmesi ile ilgili yazışmaları yapmak,

6-      Kongre, konferans, toplantı, sempozyum v.b.konularda Üniversitemize gönderilen talepleri ilgili birimlere iletmek,

7-      2547 sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca yurtdışına gönderilen personele ait listeyi aylık periyotlar halinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına iletmek,

8-      Üniversitemiz Yönetim Kuruluna Personel Daire Başkanlığınca verilecek evrakları liste halinde düzenleyerek ilgili kişiye vermek

9-      ÖYP programı kapsamında dil eğitimi için üniversitemize gönderilen yazışmaları düzenlemek,

10-  Sivil toplum kuruşları, dernekler özel ve tüzel kuruluşlardan gelen yazışmaları konusu itibariyle ilgili birimlere iletmek ve sonucunu takip ederek ilgili kuruma bilgi vermek.


Bu sayfa Personel Daire Başkanlığı tarafından en son 18.03.2020 15:48:11 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM