Anket ve Etkinlik Duyuruları

Anketler

Anket_Simge.png (9 KB)

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim elemanı Dr. Öğr. Üyesi Mansur SEYMENOĞLU'nun "Aşı ve İlaç Kullanımı Üzerine Anket Çalışması" başlıklı anketine katılmak için tıklayınız.

Anket_Simge.png (9 KB)

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr.Bahar KÜLÜNKOĞLU'nun Etik Kurul onaylı ''Müzisyenler İçin Kas İskelet Ağrısı Şiddeti ve Etkilenimi Anketi'nin Türkçe Geçerlik ve Güvenirliği" isimli anketine katılmak için tıklayınız.

Anket_Simge.png (9 KB)

İstinye Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İnci KAYIN ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hale DERE ÇİFTÇİ' nin birlikte yürüttükleri "Farklı Meslek Alanlarında Okuyan Üniversite Öğrencilerinin Mizah ve Empati Düzeyleri ile Çocukla İletişim Becerileri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi" adlı anketine katılmak için tıklayınız.

Anket_Simge.png (9 KB)

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Öğretim Elemanı Arş. Gör. Eda AKDOĞDU'nun, Doç. Dr. Kübra ATALAY KABASAKAL ile beraber yürütmekte olduğu "Akademik Sahtekarlığın Sebep ve Sonuçları: Yapay Sinir Ağları ile Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi" başlıklı anket çalışmasına katılmak için tıklayınız.

Anket_Simge.png (9 KB)

Yozgot Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Arş. Gör. Seher DÖNER'in, COVID-19 Salgını Sırasında Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Uygulamaya İlişkin Kaygı Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler: Çok Merkezli Web Tabanlı Bir Çalışma" isimli anket çalışmasına katılmak için tıklayınız.

Anket_Simge.png (9 KB)

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr.Öğr. Üyesi Mansur Seymen SEĞMENOĞLU'nun "Akademisyenlerin Aşı Olma ve İlaç Kullanım Tutumlarının Belirlenmesi: Türkiye Örneği" başlıklı anket çalışmasına katılmak için tıklayınız.

Anket_Simge.png (9 KB)

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğretim elemanlarınca hazırlanan “Planlı Davranış Teorisi Çerçevesinde Türkiye’de Bir Yatırım Aracı Olarak Kripto Paralar” başlıklı çevrim içi ankete katılmak için tıklayınız.

Anket_Simge.png (9 KB)

Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Selman TÜRKER’in danışmanlığında yürütülen “ Tüketicilerin Takviye Edici Gıdalar ile Hidrolize Kolajen Kullanımları Hakkındaki Bilgi Düzeyleri ve Tutumlarının Belirlenmesi” başlıklı bilimsel çalışma kapsamında hazırlanan anket çalışmasına katılmak için tıklayınız.

Anket_Simge.png (9 KB)

Artvin Çoruh Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ağız ve Diş Sağlığı Programı öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Kübra TAN ve araştırma ekibinde yer alan Vesile ADIGÜZEL ve Ayşe OKANLI'nın "Akademisyenlerde Psikolojik Sermaye ve Öz Şefkat " başlıklı çevrim içi anket çalışmasına katılmak için tıklayınız.

Anket_Simge.png (9 KB)

Adıyaman Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimler Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr.Üyesi Gülşen KIRPIK'ın, anket çalışmasına katılmak için tıklayınız.

Anket_Simge.png (9 KB)

İstanbul Gedik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Görevlisi Sıla YILMAZ'ın yürüttüğü "Üniversite Öğrencilerinin COVİD-19 Pandemisinde Çevrimiçi Öğrenme Bağlılığını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi" başlıklı anket çalışmasına katılmak için tıklayınız.

Anket_Simge.png (9 KB)

Pamukkale Üniversitesi Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Seyahat Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı öğretim elemanı Öğr. Gör. Ahmet ÇETİN tarafından, doktora tezi alan araştırması kapsamında "aşırı turizmin ziyaretçiler tarafından algılanmasını değerlendirmek ve destinasyon memnuniyeti ve tekrar ziyaret niyeti ile ilişkilerini belirlemek" anketine katılmak için tıklayınız.

Anket_Simge.png (9 KB)

İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr Üyesi Umur Bedir tarafından yürütülen TÜBİTAK desteğiyle "Toplumun Bilime Katılımı Bağlamında akademisyenlerin Motivasyonları ve Bilim İletişimi Faaliyetleri" başlıklı anket çalışmasına katılmak için tıklayınız.

Anket_Simge.png (9 KB)

Yozgat Bozok Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Hanife DOĞAN'ın "Türkiye'de Covid-19 Pandemi Döneminde Farklı Meslek Gruplarında Koronofobi, Fiziksel Aktivite Engel Durumu ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi" konulu anket çalışmasına katılmak için tıklayınız.

Anket_Simge.png (9 KB)

Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Şükrü Baştürk'ün, sorumluluğunda Doç. Dr. Erol Ogur ve Eğitim Program ve Öğretim Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ersin Şahin’in birlikte yürütecekleri "Yabancılara Türkçe Öğreten Öğretim Elemanlarının Türkçe Dersi Planları ve Ödevleri Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi” başlıklı araştırma çalışmasına katılmak için tıklayınız.

Anket_Simge.png (9 KB)

Muş Alparslan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümünde görevli Dr. Öğr. Üyesi Fuad SELAMZADE'nin yürütücülüğünü yaptığı ve Üniversitemiz Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu tarafından uygun görülen "Türkiye'de Çalışan Azerbaycan Uyruklu Akademisyenlerin sosyal ve Ekonomik Durumlarının İncelenmesi" konulu anket çalışmasına katılmak için tıklayınız.

Anket_Simge.png (9 KB)

Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Eğitimi Anabilim Dalında Dr.Öğr. Üyesi olarak çalışmakta olan Yasın YİĞİT'in "Maneviyat Eğitimi İlahiyat Fakültesinin Manevi Sağlık ve Hayata Yönelim Üzere Etkisi" isimli anket çalışmasına katılmak için tıklayınız.

Anket_Simge.png (9 KB)

Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik ve Sahne Sanatları öğretim elemanları Doç. Dr. Ceylan ÜNAL AKBULUT, Doç. Dr. İbrahim DEMİR, Dr. Öğr. Üyesi Ece Merve YÜCEER, Öğr.Gör. Emrah UÇAR, Arş. Gör. Şebnem UŞEN ve İstanbul Ayvansaray Üniversitesi öğretim elemanı Dr.Öğr. Üyesi Melike CEYLAN tarafından “Bedenin Enstrümanlaştırılmasına Yönelik Çalışmaların Covid-19 Pandemi Döneminde Akademisyenlerin Tükenmişlik, Psikolojik İyi Oluş ve Algılanan Sosyal Destek Düzeylerine Etkisi” isimli anket formuna ulaşmak için tıklayınız.

Anket_Simge.png (9 KB)

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim elemanı Dr. Öğr. Üyesi Müyesser CEYLAN'ın "Öğretmenlik Uygulaması Değerlendirme Çalışması" adlı anket çalışmasına katılmak için tıklayınız. 

Anket_Simge.png (9 KB)

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Osmaneli Meslek Yüksekokulunda görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Paylan, Dr. Öğr. Üyesi Buket Bora Semiz, Öğr. Gör. Yusuf Bahadır Kavas ve İstanbul Medeniyet Üniversitesinde görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Havvanur Yoldaş İlktaç tarafından yürütülmekte olan, "Obezitenin Satın alma Davranışları ve Algılanan Finansal Refah Üzerindeki Etkisi Üzerine Bir Araştırma: Bir Model Önerisi" isimli bilimsel araştırmaya ait anket formuna ulaşmak için tıklayınız.

Anket_Simge.png (9 KB)

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Gülşen DELĠKANLI AKBAY'ın “Akademisyenlerin Pandemi Döneminde Beslenme ve Fiziksel Aktivite Durumlarındaki Değişikliklerin Belirlenmesi” konulu anket çalışmasına katılmak için tıklayınız.

Anket_Simge.png (9 KB)

İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr Üyesi Umur Bedir tarafından yürütülen TÜBİTAK desteğiyle "Toplumun Bilime Katılımı Bağlamında Akademisyenlerin Motivasyonları ve Bilim İletişimi Faaliyetleri" başlıklı bir çevrimiçi anket çalışmasına katılmak için tıklayınız.

Anket_Simge.png (9 KB)

Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Esra IŞIK’ın, "Covid-19 Sürecinde Babaların Ebeveynlik Düzeylerindeki Değişimin İncelenmesi" başlıklı anket çalışmasına katılmak için tıklayınız. 

Anket_Simge.png (9 KB)

Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Dilek Tağtekin'in sorumlu araştırmacı olduğu, 4. Sınıf Diş Hekimliği öğrencileri Serap Beşiroğlu ve Deniz Özkuyucu, Arş. Gör. Elif Alkan ve Arş. Gör. Şükrü Can Akmansoy tarafından "Diş Hekimliğinde Sürdürülebilirlik Bilinç Düzeyi ve Farkındalığı" konulu anket çalışması katılmak için tıklayınız.

Anket_Simge.png (9 KB)

Kastamonu Üniversitesi 2021 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporunun hazırlanmasına ilişkin çalışmaları ve Üniversitenin mevcut durumunu analiz edebilmek ve gelecekle ilgili plan ve projelerin gerçekçi verilere dayandırılabilmesi amacıyla hazırlanan anket linki ulaşmak için tıklayınız.

Anket_Simge.png (9 KB)

Gebze Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı doktora öğrencisi Ş. Serda KAYMAN'ın doktora tezinde kullanılmak üzere, Türkiye genelindeki üniversitelerin lisansüstü öğrencilerine, mezunlarına,idari ve akademik personellerine yönelik anket uygulamasına katılmak için tıklayınız.

Anket_Simge.png (9 KB)

Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyelerinden Prof.Dr.Esra Siverekli'nin danışmanlığını yaptığı "Girişimcilik Simülasyonu ile Girişimci Yarınlar" konulu TÜBİTAK Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı (BİDEB 2209-A) projesi kapsamındaki anket uygulamasına katılmak için tıklayınız. 

Anket_Simge.png (9 KB)

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Nilgün TOSUN ve Arş. Gör. Dr. Can MIHCI'nın birlikte yürüttüğü "Akademisyenlerin Gözünden Acil Uzaktan Eğitim Sürecinde Uygulamaya Dayalı Derslerde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri" başlıklı araştırma anketine katılmak için tıklayınız.

Anket_Simge.png (9 KB)

Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin YILDIZ'ın yürütücüsü olduğu "Üniversite Öğrencilerinde Fiziksel Aktivite Düzeyi ile Bilinçli Farkındalık İlişkisi (Türkiye Örneği)" adlı bilimsel araştırma kapsamında, üniversitelerde eğitim gören tüm ön lisans ve lisans öğrencilerine yönelik "Demografik Bilgiler, Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi ve Bilinçli Farkındalık" Anketine katılmak için tıklayınız.

Anket_Simge.png (9 KB)

Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nin Dış Paydaş Anketi’ne katılmak için tıklayınız.

Anket_Simge.png (9 KB)

Iğdır Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Anabilim Dalı akademik personellerinden Dr. Öğr. Üyesi Eda GÜLBETEKİN'in yürütücülüğünü yaptığı ve Üniversitemiz Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurulu tarafından uygun görülen "Akademisyen Annelerde Tükenmişliğin Yetkinlik ve Yaşam Doyumuna Etkisi" konulu anket çalışmasına katılmak için tıklayınız.

Anket_Simge.png (9 KB)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Memnuniyet Anketine katılmak için tıklayınız.

Anket_Simge.png (9 KB)

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalında Tıpta Uzmanlık Eğitimi almakta olan Arş.Gör.Dr. Fatma Nur ERZURUMLUOĞLU'nun "Türkiye'de Aile Hekimliği Uzmanlık Öğrencilerinin ve Aile Hekimlerinin Otizm Spektrum Bozukluğu Hakkında Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi" başlıklı anket çalışmasına katılmak için tıklayınız.

Anket_Simge.png (9 KB) Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi Araştırma Görevlisi Abdullah Talha GENÇ'in "Araştırma Görevlilerinin Çalışmaya Yö nelik Metaforik Algıları" konulu anket çalışmasına katılmak için tıklayınız.
Anket_Simge.png (9 KB)

Trakya Üniversitesi Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yönetim Bilişim Sistemleri öğretim elemanı Dr. Öğr. Üyesi Özgür KAYAPINAR'ın "Direct and Indirect Effects of E-Learning Quality Perception on Academic Performance in the Covid-19 Pandemic (Covid-19 Pandemisinde E-Öğrenme Kalite Algısının Akademik Performans Üzerindeki Doğrudan ve Dolaylı Etkileri)" isimli anket çalışmasına katılmak için tıklayınız.

Anket_Simge.png (9 KB)

Akdeniz Üniversitesi, Korkuteli Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Mantarcılık Programında görev yapan Öğr. Gör. Dr. Esen EYİLER KAYA ve Öğr. Gör. Dr. Nurhan ÖZTÜRK tarafından yapılan ve Üniversitemiz Fen ve Mühendislik Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu tarafından uygun görülen ''Türkiye'de en fazla tüketilen Mantar türlerinin (Agaricus bisporus ve Pleurotus ostreatus) tüketim alışkanlıkları'' konulu anket çalışmasına katılmak için tıklayınız.

Anket_Simge.png (9 KB)

"Öğretim Elemanlarının COVİD-19 pandemisindeki Eğitim Hakkındaki Görüşleri Üzerine Bir Çatışma" isimli bir bireysel araştırma anketine katılmak için tıklayınız.

Anket_Simge.png (9 KB)

Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Bölümü, öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Gökçe GÜVERCİN SEÇKİN ve Dr. Öğr. Üyesi Döndü Bahar ŞAHİN SARKIN tarafından yürütülen "Üniversite Öğrencilerinin Özbelirlenimli Öğrenme Becerilerinin Belirlenmesi" adlı anket çalışmasına katılmak için tıklayınız.

   

 


Bu sayfa Personel Daire Başkanlığı tarafından en son 29.06.2022 15:08:48 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM