Anket ve Etkinlik Duyuruları

Anketler

Anket_Simge.png (9 KB)

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Solmaz MOBARAKİ'nin yürütücüsü olduğu ''COVID-19 Salgını Sırasında Türkiye'deki Diş Hekimlerinin Profesyonel Yaklaşımları, Psikolojik Tepkileri ve Aşı ile İlgili Tutumları'' başlıklı ankete katılmak için tıklayınız. (Son Katılım: 21.06.2021)

Anket_Simge.png (9 KB)

Bolu Abant İzzet Baysal Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Hatice KAFADAR tarafından yürütülen, “Koronavirüs Anksiyetesi ve Bilişsel Süreçler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” başlıklı ankete katılmak için tıklayınız.

Anket_Simge.png (9 KB)

Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı öğretim elemanı Doç.Dr.Fatmanur ÖZEN'in , "Öğretim elemanlarının 2020 yılı Mart ayından itibaren COVID-19 salgınıne deniyle zorunlu uygulanılan acil uzaktan öğretime ilişkin tutumlarını belirlemek" adlı anketine katılmak için tıklayınız.

Anket_Simge.png (9 KB)

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim elemanı Dr. Öğr. Üyesi Mansur SEYMENOĞLU'nun "Aşı ve İlaç Kullanımı Üzerine Anket Çalışması" başlıklı anketine katılmak için tıklayınız.

Anket_Simge.png (9 KB)

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr.Bahar KÜLÜNKOĞLU'nun Etik Kurul onaylı ''Müzisyenler İçin Kas İskelet Ağrısı Şiddeti ve Etkilenimi Anketi'nin Türkçe Geçerlik ve Güvenirliği" isimli anketine katılmak için tıklayınız.

Anket_Simge.png (9 KB)

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mürüvvet DEMİRAL ÜZAN'ın yürütücüsü olduğu 'Araştırma Metodolojileri Üzerine Araştırmacıların Mesleki Gelişim İhtiyaçlarının Belirlenmesi' başlıklı anket çalışmasına katılmak için tıklayınız.

 


Bu sayfa Personel Daire Başkanlığı tarafından en son 06.05.2021 13:27:10 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM