Personel Daire Başkanlığı

Personel Daire Başkanlığı

Disiplin ve Soruşturmalar

Görevleri

1-      YÖK’den gelen şikayetler vb. konular hakkında ilgili birimlerden görüş alınarak, sonucunun YÖK’e bildirilmesi,

2-      Disiplin ve Ceza soruşturması açılması için soruşturmacı görevlendirmesi,

3-      Soruşturmacının talebi doğrultusunda istenilen ek süre verilmesi,

4-      Soruşturmacının isteği doğrultusunda ilgili birimden bilgi ve belge istenerek soruşturmacıya gönderilmesi,

5-       Akademik Personel hakkında açılan ceza soruşturmasında,  dosyanın son soruşturma kuruluna gönderilerek fezleke hazırlanmasının sağlanması,

6-      İdari Personel hakkında açılan ceza soruşturmasında, dosyanın son soruşturma kurulu olarak İstanbul Valiliği İl İdare Kuruluna gönderilmesi,

7-      Soruşturma sonucunda düzenlenen Fezlekenin şikayetçi ve şüphelilere tebliğ edilmesi,

8-      Soruşturma sonucu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda bilgi verilmesi,

9-      Danıştay Birinci Daire Başkanlığına soruşturma dosyasının gönderilmesi,

10-  Rektörlük tarafından açılan disiplin soruşturması sonucunda verilen cezanın kişilere tebliğ edilmesi,

11-  Soruşturmacının talebi doğrultusunda, farklı Üniversitelerden bilirkişi raporu istemesi ve gelen raporun soruşturmacıya gönderilmesi,

12-  Birimler tarafından yürütülen soruşturmada, birimlerin talebi doğrultusunda bilirkişi görevlendirilmesi,

13-  Bilgi Edinme dilekçelerini Üniversitemizin ilgili birimine iletip, alınan cevap üzerine ilgili kişiye cevap verilmesi,

14-  İşçi Sendikaları hakkındaki yazılara ilgili birimlerden bilgi alınarak sonuçlandırılması,

15-  Sendikaya üye olma ve üyelikten çekilme yazılarının gönderilmesi,

16-  Tüm Memur Sendikasının yıllık toplantısını sağlamak, toplantıya katılan Sendikalara göre toplam sayıları belirleyen tutanağı düzenlemek, Sendika yetkilileri ile Kurum yetkilisine tutanağı imzalatılarak, tutanağın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilmesi.

Bu sayfa Personel Daire Başkanlığı tarafından en son 22.01.2019 10:00:24 tarihinde güncellenmiştir.