Personel Daire Başkanlığı

Personel Daire Başkanlığı

Akademik Kadro ve İstatistik

Görevleri

1-      Üniversitemiz Birimlerinin teklifleri doğrultusunda Akademik kadro ihtiyacının belirlenmesi,

2-      Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına kadro tahsisi ile ilgili yazışmaların yapılması

3-      Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından izin verilen kadroların birimlere dağıtımının yapılması,

4-      İzinli Öğretim Üyeleri kadroların Resmi Gazetede ve Gazetede yayınlanarak duyurulmasının sağlanması,

5-      İzinli Öğretim Elemanı kadrolarına atama yapılabilmesi için, YÖK’ün sayfasında ilan girişinin yapılması,  ön değerlendirme ve sınav sonuçlarının takip edilmesi ve duyurulması,

6-      Üniversitemize tahsis edilen mevcut akademik kadroların unvan ve dereceleri itibariyle dolu ve boş durumunu gösteren bilgilerle birlikte, dolu kadro değişikliği, boş kadro değişikliği ve ihdas edilmesi istenilen kadro tekliflerimizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın belirlediği tarih de onayına sunulması,

7-      Üniversitemize atanan, ayrılan, Kadro Unvan ve Yer Değişikliği ile Terfilerin kadrolara işlenmesi,

8-      Akademik kadrolarda meydana gelen değişikliklerin YÖKSİS veritabanına işlenmesi,

9-      Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına aylık Periyodik (atanan, ayrılan, Kadro Unvan ve Yer Değişikliği) bildirilmesi,

10-  Sağlık Bakanlığı’na aylık periyodik olarak Tıp Fakültesine atanan ve ayrılan TUS VE YDUS’ların bildirilmesi,

11-  Bilişim Merkezine aylık periyodik olarak Üniversitemizden ayrılan Öğretim Elemanlarının bildirilmesi,

12-  3 aylık periyotlarla düzenli olarak BUMKO’ya akademik bilgilerin işlenmesi,

13-  Üniversitemiz Protokol listesinin ve Birimlere ait Bölüm Başkanlıkları ile Anabilim Dalı Başkanlıklarına ait tabloların güncel tutulması,

14-  Üniversitemiz Profesör kadrosuna başvuranların müracaatlarının teslim alınarak ilgili Anabilim Dalından jüri oluşturulması ve Üniversite Yönetim Kurulunda kura çekilerek jüri tespitinin sağlanması,

15-  Profesör atama kararnamelerinin düzenlenmesi ve atanan Profesörlere tebrik yazılarının yazılması,

16-  Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı Merkezlerin kurulmasına ve Merkez Yönetmeliğinin Resmi Gazetede yayınlanmasına ilişkin yazışmaların yapılması,

17-  Üniversitemiz bünyesinde kurulan Araştırma Merkezlerine Müdür atamasının yapılması, görev süresi biten Müdürlerin görevlerinin uzatılması ve Merkez Yönetim Kurulunun onaylanması,

18-  Merkez kapatılmasına ilişkin yazışmaların yapılması,

19-  Farabi Değişim Programı Protokolleri ile ilgili yazışmaların yapılması,

Bu sayfa Personel Daire Başkanlığı tarafından en son 14.05.2013 14:39:11 tarihinde güncellenmiştir.