Personel Daire Başkanlığı

Personel Daire Başkanlığı

Akademik Görevlendirmeler

Görevleri

1-      2547 Sayılı Kanunun 40/a maddesi uyarınca birimlerden gelen kurum içi ve kurum dışı görevlendirme teklifleri ve dağıtım işlemlerinin takibi,

2-      2547 Sayılı Kanunun 40/a maddesi uyarınca Vakıf Üniversiteleri ile birimlerimiz arasındaki işlemlerin takibi,

3-      2547 Sayılı Kanunun 40/b maddesi uyarınca yapılacak işlemler hakkında Birimler ve Yükseköğretim Kurulu arasındaki koordinasyonu sağlamak,

4-      2547 Sayılı Kanunun 40/c maddesi uyarınca yapılacak işlemler hakkında Polis Okulu, Hava-Deniz-Harp Komutanlıkları ile ilgili yazışmaların takibi,

5-      2547 Sayılı Kanunun 40/d maddesi uyarınca Birimlerden gelen teklifler ile karşı Üniversite arasındaki yazışmalar,

6-      2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yapılan işlemlerin takibi,

7-      Birimlerden gelen İkinci Eğitim görevlendirme tekliflerinin takibi,

8-      2547 Sayılı Kanunun 37.maddesi uyarınca yapılan işlemlerin takibi,

9-      2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca yapılan işlemlerin takibi,

10-  Yurtdışı borçlanma işlemlerinin takibi,

11-  Görev yapan ve emekli-istifa edenler için Pasaport işlemlerinin takibi,

12-  Doçentlik atamalarına ilişkin işlemlerin takibi,

13-  Üniversitelerarası Kurul ile yapılan her türlü Doçentlik atamalarına ilişkin işlemlerin takibi,

14-  ÖYP kapsamında atanan Öğretim Elemanlarının işlemlerinin takibi,

15-  2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca yapılan işlemlerin takibi,

16-  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca Üniversitemizden istenen işlemlerin takibi,

17-  Kurumumuz ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında Akademik Personelin iş ve işlemlerinin takibi,

18-  Üniversitemiz birimlerinden gelen teklifler üzerine Akademik Personelimize ait hizmet belgesi çıkarma işlemlerinin takibi,

19-  Rektörlük seçimleri ile ilgili yazışmalar ve sonraki atama işlemlerinin takibi,

20-  Dekan, Yüksekokul ve Enstitü Müdürlüğüne vekalet işlemlerinin takibi,

21-  Bilirkişi görevlendirme yazışmalarının takibi.

Bu sayfa Personel Daire Başkanlığı tarafından en son 14.05.2013 14:39:04 tarihinde güncellenmiştir.